Do góry
Wersja dla słabowidzących:        A-  A  A+
Logowanie    |   
   |   
  • :
  • :
Nasz adres
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa
Telefon
tel. 22 541 80 00
fax 22 541 80 81

dbfomokotow@dbfomokotow.pl

Pliki do pobrania

Dyrekcja

L.p.
Nazwa pliku
Data zamieszczenia
Zarzadzenie nr 2/2021 Dyrektora DBFO-Mokotów m.st. Warszawy
Zarzadzenie nr 32/2019 Dyrektora DBFO-Mokotów m.st. Warszawy
Zarzadzenie nr 33/2019 Dyrektora DBFO-Mokotów m.st. Warszawy
Zarzadzenie nr 34/2019 Dyrektora DBFO-Mokotów m.st. Warszawy
Zarzadzenie nr 35/2019 Dyrektora DBFO-Mokotów m.st. Warszawy

Główny Księgowy

Samodzielne Stanowisko ds. Kadr i spraw socjalnych

Wydział Administracyjno – Organizacyjny

L.p.
Nazwa pliku
Data zamieszczenia
WZORY DOKUMENTÓW
Deklaracja dostępności

Wydział Finansów

L.p.
Nazwa pliku
Data zamieszczenia
WZORY DOKUMENTÓW
Procedury Finansowo - Księgowe
Inwentaryzacja
Gospodarowanie majątkiem
Zasady gospodarowania mieniem oświatowym od 01.06 2019 r.
Organizacja wycieczek szkolnych
Zasady gospodarowania mieniem oświatowym od 01.01.2020 r.
Pełnomocnictwo i Upoważnienia
Wzory umów – różne
Projekty unijne - ERASMUS – projekty finansowane w 2014 -2020
Projekty unijne - ERASMUS – projekty finansowane w 2021 – 2027
Projekty unijne - POWER (paragrafy z czwartą cyfrą 1) – dla umów zawartych od 2018 r.
Projekty unijne - POWER (paragrafy z czwartą cyfra 7 i 9) – dla umów zawartych od 2018 r.

Wydział Płac i Ubezpieczeń Społecznych

L.p.
Nazwa pliku
Data zamieszczenia
WZORY DOKUMENÓW OD 01.02.2021 - ZARZĄDZENIE NR 2/2021
DOKUMENTY KADROWE
WZORY DOKUMENTÓW
Zestawienie świadzczeń do wypłaty

Wydział Planowania i Analiz

L.p.
Nazwa pliku
Data zamieszczenia
Wnioski w sprawie zmian w planie finansowym - Budżet i WRD
Wniosek - Projekty unijne
Wniosek - Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZFŚS placówek oświatowych

Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa

L.p.
Nazwa pliku
Data zamieszczenia
Klauzula informacyjna RODO
Statut MKZP
Deklaracja i wnioski
Walne zebranie delegatów 2023

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Scentralizowany

L.p.
Nazwa pliku
Data zamieszczenia
Klauzula informacyjna RODO
Porozumienie i Regulamin
Uchwały Pracodawców
Wnioski o pożyczkę na cele mieszkaniowe
Oświadczenie dla pożyczkobiorcy
Wniosek o zawieszenie spłaty rat pożyczki / umorzenie
Wniosek o bezzwrotną pomoc materialną dla pracownika
Wniosek dla emerytów / rencistów
DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY
MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY


ul. Postępu 13
02-676 Warszawa

 

NIP: 521-12-05-687
REGON: 000253238

 

Sekretariat:

tel.: (22) 541-80-00
fax: (22) 541-80-01

 

mail: sekretariat@dbfomokotow.pl
mail: dbfomokotow@dbfomokotow.pl

 

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek
7:30 - 15:30


My girlfriend's birthday is coming, what gift do you want? A watch is a good option, but a watch is expensive. Where can I buy cheap watches? Good quality replica watch will also work.