Do góry
Wersja dla słabowidzących:        A-  A  A+
Logowanie    |   
   |   
  • :
  • :
Nasz adres
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa
Telefon
tel. 22 541 80 00
fax 22 541 80 81

dbfomokotow@dbfomokotow.pl

Aktualność 1

2022-06-22

Obsługa interesantów w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy

Zarządzenie nr 29/2022 w sprawie obsługi interesantów w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy

Czytaj więcej >

Informacja dla emerytów i rencistów - dotyczy Funduszu Socjalnego (wniosek do pobrania)

Szanowni Państwo, Emeryci i Renciści Informuję, że obowiązują dwa terminy ubiegania się o świadczenia socjalne w formie dofinansowania wypoczynku, zapomogi materialnej oraz zapomogi losowej: • od 1 marca do 31 maja - przyznane świadczenia wypłacone zostaną w okresie wakacyjnym. • od 1 czerwca do 30 września - przyznane świadczenia wypłacone zostaną do końca roku. Wypełnione oraz podpisane wnioski należy wysłać pocztą tradycyjną na adres: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Mokotów m.st. Warszawy, ul. Postępu 13, 02-676 Warszawa lub złożyć osobiście, umieszczając dokumenty w urnie z napisem: Emeryci / Renciści, która znajduje się w pokoju ze skrytkami. Przypominam, że do każdego składanego wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego aktualny dochód netto: decyzja o waloryzacji emerytury / renty z ZUS; zaświadczenie o wysokości emerytury / renty z ZUS; odcinek emerytury / renty; wydruk potwierdzenia transakcji z konta bankowego o wysokości emerytury / renty. Kserokopię dokumentów proszę dokonać we własnym zakresie. Informuję, że rozpatrywane będą tylko wnioski w wersji papierowej. Wnioski wysłane w formie elektronicznej będą odrzucone. Kontakt z pracownikiem naszego Biura jest możliwy telefonicznie pod nr (22) 541-80-16 od poniedziałku do piątku w godzinach od 13 do 15.
2023-04-21

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach za 2022 rok.

Uprzejmie przypominamy o obowiązku przekazywania przez Zamawiającego rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.
2023-02-15

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach za 2021 rok.

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach za 2021 rok Uprzejmie przypominamy o obowiązku przekazywania przez Zamawiającego rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.
2022-01-14
Dyżury
Radców Prawnych


Mec. Iwona Salwowska

Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 14:30
Czwartek 7:30 – 14:30
Piątek 7:30 – 15:30

 

Mec. Aneta Łukaszewicz

Poniedziałek – 9:00 – 15:00
Wtorek – 9:00 – 15:30
Środa – 9:00 – 15:30
Czwartek – 9:00 – 15:00
 

Mec. Piotr Toczek

Wtorek – 8:00 – 12:00
Czwartek – 8:00 – 12:00
Piątek– 8:00 – 12:00

O nas


Biuro jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i prawnej szkół i placówek funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Działa na podstawie Uchwały Nr XXIII/416/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 18 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m. st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych.

rolex replica replica watches

Statut DBFO - Mokotów m. st. Warszawy [PDF]

Regulamin organizacyjny DBFO - Mokotów m. st. Warszawy [PDF]

Schemat organizacyjny DBFO - Mokotów m. st. Warszawy [PDF]


My girlfriend's birthday is coming, what gift do you want? A watch is a good option, but a watch is expensive. Where can I buy cheap watches? Good quality replica watch will also work.