Do góry
Wersja dla słabowidzących:        A-  A  A+
Logowanie    |   
   |   
  • :
  • :
Nasz adres
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa
Telefon
tel. 22 541 80 00
fax 22 541 80 81

dbfomokotow@dbfomokotow.pl

Aktualność 1

2022-06-22

Obsługa interesantów w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy

Zarządzenie nr 29/2022 w sprawie obsługi interesantów w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy

Czytaj więcej >

Wypłaty nieperiodyczne od 28.10.2022 r. do 31.12.2022 r.

Uprzejmie informuję Panią/Pana Dyrektora, iż w dniu 13 września 2022 r. zostało wysłane pismo znak: DBFO.WPA.3120.7.2.2022.BB dotyczące wypłaty świadczeń nieperiodycznych dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w okresie od 28.10.2022r. do 31.12.2022 r.
2022-09-13

Informacja w zakresie korekty ZFŚS na 2022 r.

Uprzejmie informuję Panią / Pana Dyrektora, iż w dniu 25 sierpnia 2022 r. został wysłany skan pisma, znak: DBFO.WPA.160.2.2.2022.BB w sprawie korekty ZFŚS w 2022 r.
2022-08-25

Informacja dla emerytów i rencistów - dotyczy Funduszu Socjalnego (wniosek do pobrania)

Szanowni Państwo, Wypełnione oraz podpisane wnioski dotyczące dofinansowania wypoczynku, zapomogi materialnej oraz zapomogi losowej należy wysłać pocztą tradycyjną na adres: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Mokotów m.st. Warszawy, ul. Postępu 13, 02-676 Warszawa lub złożyć osobiście, umieszczając dokumenty w urnie z napisem emeryci/renciści, która znajduje się w recepcji budynku, przy głównym wejściu od ul. Marynarskiej. Przypominamy, że do każdego składanego wniosku należy dołączyć kserokopię tegorocznej decyzji ZUS. Kserokopię decyzji ZUS oraz innych dokumentów dokonujemy w własnym zakresie. Uprzejmie informuję, że rozpatrywane będą tylko wnioski w wersji oryginalnej. Wnioski wysłane w formie skanu będą odrzucone. Kontakt telefoniczny z pracownikiem naszego biura jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 13 do 15.
2022-03-08
Dyżury
Radców Prawnych


Mec. Iwona Salwowska

Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 14:30
Czwartek 7:30 – 14:30
Piątek 7:30 – 15:30

 

Mec. Aneta Łukaszewicz

Poniedziałek – 9:00 – 15:00
Wtorek – 9:00 – 15:30
Środa – 9:00 – 15:30
Czwartek – 9:00 – 15:00
 

Mec. Piotr Toczek

Wtorek – 8:00 – 12:00
Czwartek – 8:00 – 12:00
Piątek– 8:00 – 12:00

O nas


Biuro jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i prawnej szkół i placówek funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Działa na podstawie Uchwały Nr XXIII/416/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 18 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m. st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych.

Statut DBFO - Mokotów m. st. Warszawy [PDF]

Regulamin organizacyjny DBFO - Mokotów m. st. Warszawy [PDF]

Schemat organizacyjny DBFO - Mokotów m. st. Warszawy [PDF]