Do góry
Wersja dla słabowidzących:        A-  A  A+
Logowanie    |   
   |   
  • :
  • :
Nasz adres
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa
Telefon
tel. 22 541 80 00
fax 22 541 80 81

dbfomokotow@dbfomokotow.pl

Pliki do pobrania

L.p.
Nazwa pliku
Data zamieszczenia
Klauzula informacyjna RODO
Statut MKZP
Deklaracja i wnioski
Walne zebranie delegatów 2023

Tomasz Bieńczyk

tel: 22 541-80-17

(tel. czynny w godz. 13:00-15:00

od poniedziałku do piątku)

Mail: t.bienczyk@dbfomokotow.pl

             mkzp@dbfomokotow.pl

 

Informujemy, że wkłady własne oraz zadłużenia z tytułu pożyczki z Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej można wpłacać na podany rachunek bankowy:
DBFO - MKZP
DBFO - Mokotów m. st. Warszawy
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
NUMER KONTA
85 1030 1508 0000 0005 5024 6074
W tytule przelewu proszę podać następujące informacje:

  • Imię i nazwisko
  • Nazwę placówki oświatowej
  • Informację czego dotyczy dana wpłata (wkład MKZP, pożyczka MKZP)

Posiedzenia Zarządu MKZP odbywają się raz na miesiąc

Ostateczną datę przyjmowania wniosków określa się na koniec każdego miesiąca. Wnioski złożone w tym terminie rozpatrywane będą w miesiącu następnym.


My girlfriend's birthday is coming, what gift do you want? A watch is a good option, but a watch is expensive. Where can I buy cheap watches? Good quality replica watch will also work.