Do góry
Wersja dla słabowidzących:        A-  A  A+
Logowanie    |   
   |   
  • :
  • :
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa
tel. 22 541 80 00
fax 22 541 80 81

dbfomokotow@dbfomokotow.pl

Aktualność 1

2021-01-22

Zakaz wstępu interesantów do pomieszczeń DBFO Mokotów m. st. Warszawy.

Zarządzenie nr 01/2021 w sprawie zakazu wstępu interesantów do pomieszczeń Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy

Czytaj więcej >

Wypłaty nieperiodyczne od 28.10.2021 do 31.12.2021

Dotyczy planowanych do wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
2021-09-13

Informacja w zakresie korekty ZFŚS na 2021r.

Uprzejmie informuję Panią/Pana Dyrektora , iż w dniu 23 sierpnia 2021 r. został wysłany skan pisma znak: DBFO.WPA.160.2.2.2021.BB w sprawie korekty ZFŚS w 2021 r.
2021-08-24

Informacja dla emerytów i rencistów - dotyczy Funduszu Socjalnego (wniosek do pobrania)

Szanowni Państwo, Wypełnione oraz podpisane wnioski dotyczące dofinansowania wypoczynku, zapomogi materialnej oraz zapomogi losowej należy wysłać pocztą tradycyjną na adres: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Mokotów m.st. Warszawy, ul. Postępu 13, 02-676 Warszawa lub złożyć osobiście, umieszczając dokumenty w urnie z napisem emeryci/renciści, która znajduje się w recepcji budynku, przy głównym wejściu od ul. Marynarskiej. Przypominamy, że do każdego składanego wniosku należy dołączyć kserokopię tegorocznej decyzji ZUS. Kserokopię decyzji ZUS oraz innych dokumentów dokonujemy w własnym zakresie. Uprzejmie informuję, że rozpatrywane będą tylko wnioski w wersji oryginalnej. Wnioski wysłane w formie skanu będą odrzucone. Kontakt telefoniczny z pracownikiem naszego biura jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 13 do 15.
2021-05-27
Dyżury
Radców Prawnych


Mec. Martyna Kabat

Poniedziałek – 8:00 – 14:00
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 8:00 – 14:00
Piątek 8:00 – 13:00

 

 

 

Mec. Aneta Łukaszewicz

Poniedziałek – 8:00 – 13:00
Wtorek – 8:00 – 13:00
Środa – 8:00 – 13:00
Czwartek – 8:00 – 13:00
Piątek – 8:00 – 13:00

O nas


Biuro jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i prawnej szkół i placówek funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Działa na podstawie Uchwały Nr XXIII/416/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 18 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m. st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych.

Statut DBFO - Mokotów m. st. Warszawy [PDF]

Regulamin organizacyjny DBFO - Mokotów m. st. Warszawy [PDF]

Schemat organizacyjny DBFO - Mokotów m. st. Warszawy [PDF]