Do góry
Wersja dla słabowidzących:        A-  A  A+
Logowanie    |   
   |   
 • :
 • :
Nasz adres
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa
Telefon
tel. 22 541 80 00
fax 22 541 80 81

dbfomokotow@dbfomokotow.pl

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Dz. U. 2018 r. poz. 200 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. (Dz. U. 2018 r. poz. 1036 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. (Dz. U. 2017 r. poz. 1221 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. (Dz. U. 2018 r. poz. 800 ze zm.)
 5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. 2017 r. poz. 2077 ze zm.)
 6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.)
 7. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. (Dz. U. 2017 r. poz. 1311 ze zm.)
 8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. (Dz. U. 2018 r. poz. 395 ze zm.)
 9. Prawo Zamówień Publicznych https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/ustawa-pzp-obowiazujaca-od-1.01.2021-r.
 10. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (Dz. U. 2018 r. poz. 967 ze zm.)
 11. Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. 2017 r. poz. 2198 ze zm.)
 12. Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz. U. 2018 r. poz. 994 ze zm.)
 13. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej. (Dz. U. 2017 r. poz. 2159 ze zm.)
 14. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. (Dz. U. 2017 r. poz. 2203 ze zm.)
 15. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 2018 r. poz. 1000 ze zm.)
 16. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. (Dz. U. 2018 r. poz. 1260 ze zm.)
 17. Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. (Dz. U. 2016 r. poz. 2217 ze zm.)
 18. Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. (Dz. U. 2016 poz. 1474 ze zm.)
 19. Ustawa z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. (Dz. U. 2018 r. poz. 1316 ze zm.)
 20. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (Dz. U. 2017 r. poz. 1778 ze zm.)
 21. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. (Dz. U. 2017 r. poz. 1368 ze zm.)
 22. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. (Dz. U. 2018 r. poz. 1376 ze zm.)
 23. Ustawa z dnia 05 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 ze zm.)
 24. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. (Dz. U. 2017 r. poz. 570 ze zm.)
 25. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych. (Dz. U. 2018 r. poz. 945 ze zm.)

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY
MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY

 


ul. Postępu 13
02-676 Warszawa

 

NIP: 521-12-05-687
REGON: 000253238

 

Sekretariat:

tel.: (22) 541-80-00
fax: (22) 541-80-01

 

mail: sekretariat@dbfomokotow.pl
mail: dbfomokotow@dbfomokotow.pl

 

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek
7:30 - 15:30


My girlfriend's birthday is coming, what gift do you want? A watch is a good option, but a watch is expensive. Where can I buy cheap watches? Good quality replica watch will also work.
Vor kurzem haben wir eine strategische Zusammenarbeit mit chinesischen Lieferanten organisiert. Erfolgreich eine Charge von replica uhren bestellt, der Preis ist sehr erschwinglich, die Qualität ist sehr gut und die Gelegenheit ist genau das Richtige wie die echte Uhr, bitte kaufen Sie es selbst.