Do góry
Wersja dla słabowidzących:        A-  A  A+
Logowanie    |   
   |   
  • :
  • :
Nasz adres
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa
Telefon
tel. 22 541 80 00
fax 22 541 80 81

dbfomokotow@dbfomokotow.pl

Wydział Planowania i Analiz
Wprowadził: Jacek Boborycki (2022-03-08)

Informacja dla emerytów i rencistów - dotyczy Funduszu Socjalnego (wniosek do pobrania)

Szanowni Państwo,

Wypełnione oraz podpisane wnioski dotyczące dofinansowania wypoczynku, zapomogi materialnej oraz zapomogi losowej należy wysłać pocztą tradycyjną na adres: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Mokotów m.st. Warszawy, ul. Postępu 13, 02-676 Warszawa lub złożyć osobiście,  umieszczając dokumenty  w urnie z napisem emeryci/renciści, która znajduje się w recepcji budynku, przy głównym wejściu od ul. Marynarskiej.  Przypominamy, że do każdego składanego wniosku należy dołączyć kserokopię tegorocznej decyzji ZUS. Kserokopię decyzji ZUS oraz innych dokumentów  dokonujemy w własnym zakresie.

Uprzejmie informuję, że rozpatrywane będą  tylko wnioski w wersji oryginalnej. Wnioski wysłane w formie skanu będą odrzucone.


Kontakt z pracownikiem naszego biura jest możliwy telefonicznie pod nr (22) 541-80-16  od poniedziałku do piątku w godzinach od 13 do 15.


Link do wniosku:

https://dbfomokotow.pl/download.php?file=Wniosek+dla+emeryt%C3%B3w+i+rencist%C3%B3w.pdf&idf=780

 
 

NACZELNIK I ZASTĘPCY

 

Bożena Burczaniuk
Naczelnik Wydziału
p. I, pok. 121
tel: (22) 541-80-12
b.burczaniuk@dbfomokotow.pl


Karolina Modzelan
p. I, pok. 121
tel: (22) 541-80-66
k.modzelan@dbfomokotow.pl

 

 

 


My girlfriend's birthday is coming, what gift do you want? A watch is a good option, but a watch is expensive. Where can I buy cheap watches? Good quality replica watch will also work.