Do góry
Wersja dla słabowidzących:        A-  A  A+
Logowanie    |   
   |   
  • :
  • :
Nasz adres
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa
Telefon
tel. 22 541 80 00
fax 22 541 80 81

dbfomokotow@dbfomokotow.pl

Deklaracja dostępności Strony informacyjnej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Mokotów m.st. Warszawy

 

 

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Mokotów m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony informacyjnej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Mokotów(link otwiera się w nowej karcie).

 

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-01

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 

- Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego;

- Część zamieszczonych plików nie jest dostępnych cyfrowo;

- Na podstronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, błędy w strukturze nagłówków;

- Linki są mało kontrastowe;

- Niektóre tabele nie są czytane przez czytniki ekranu;

- Zawartość Portalu nie zapewnia wysokiego kontrastu pomiędzy kolorem tła i tekstu.

 

Wyłączenia

 

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-19

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Skróty klawiaturowe

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje dodatkowe

 

Ułatwienia

 

- Każda aktualność posiada wersję czytaną;

- Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądnie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących;

- W menu najwyżej umiejscowionym na stronie znajdują się pomocne opcje:
"Wersja kontrastowa"
"Powiększanie i pomniejszanie czcionki";

- Zmiana rozmiaru strony;

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 

Jacek Boborycki

E-mail: j.boborycki@dbfomokotow.pl

Telefon: +48 22 541 80 58

 

Każdy ma prawo:

 

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

Organ nadzorujący: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Mokotów m.st. Warszawy

E-mail: sekretariat@dbfomokotow.pl

Telefon: 22 541 80 00

Adres: ul. Postępu 13, 02-676 Warszawa

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

 

Sposób dojazdu

 

DBFO-Mokotów m.st. Warszawy zajmuje pomieszczenia na parterze, I i III piętrze w budynku
przy  ul. Postępu 13 usytuowanym na rogu ulic  Postępu i Marynarskiej.

 

Dojście piesze od ul. Marynarskiej, ul Postępu. Przejście dla pieszych na ul. Marynarskiej prowadzące z kładki na przystanek tramwajowy posiada sygnalizację świetlną, przejście dla pieszych na ul. Postępu nie posiada sygnalizacji świetlnej. Na trasie dojść do budynku występują przeszkody, schody, pachołki, ścieżka rowerowa.  W drodze z  przystanków tramwajowych na ul. Marynarskiej można skorzystać z kładki. Na kładkę można wejść schodami, jest też wyposażona w windy.

 

Najbliższe przystanki tramwajowe:

 

  1. Postępu 04 (kierunek PKP Służewiec 17,31,41)
  2. Postępu 03 (kierunek Centrum 17,31,41)

 

Najbliższe przystanki autobusowe:

 

  1. Postępu 01 (kierunek Rondo Unii Europejskiej 189,401,402,504)
  2. Postępu 02 (kierunek PKP Służewiec 189,401,402,504)

 

Można dojechać do linii metra M1  najbliższe stacje Wierzbno i Służew:

 

  1. do stacji Metro Służew autobusami: 189,401,402
  2. do stacji Metro Wierzbno: tramwajami: 17,31

 

Najbliższy postój taksówek jest zlokalizowany przy Galerii Mokotów (Rondo Unii Europejskiej).

 

UWAGA: Informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie.

 

Przed wyruszeniem z domu zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie http//www.wtp.waw.pl

 

Istnieje parking dla interesantów DBFO-Mokotów m.st. Warszawy zlokalizowany na tyłach budynku – wjazd od ulicy Postępu 13.

 

 

Dostępność architektoniczna

 

 

 

Budynek Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Mokotów m.st. Warszawy, ul. Postępu 13, 02-676 Warszawa.

 

1. Opis dostępności budynku

 

Wejścia do budynku: główne wejście od strony ul. Marynarskiej drugie od parkingu od strony ul. Postępu.

 

Wejście dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Marynarskiej wyposażone w pochylnię. Drzwi wejściowe rozsuwane o szerokości powyżej 90 cm. Pokonanie poziomów możliwe jest schodami lub windą dostępną z holu przy recepcji. Wejście dla osób niepełnosprawnych od strony parkingu przy ul. Postępu – wyposażone jest w pochylnię do której jest konieczność pokonania progu wysokości 10 cm, drzwi nie są rozsuwane, ich szerokość powyżej 90 cm.

 

W lokalu brak oznaczeń brajlowskich oraz pętli indukcyjnej.

 

Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez oznaczoną drogę ewakuacyjną, klatką schodową.

 

Pomieszczenia biurowe na parterze i I piętrze są dostępne, pomieszczenia na III piętrze są częściowo dostępne.

 

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 

W budynku znajdują się dwie windy osobowe. Komunikację między piętrami umożliwiają dwie klatki schodowe i dwie windy.

 

Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

 

3. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do wszystkich pomieszczeń budynku możliwy jest wstęp z psem asystującym.

 

4. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Nie ma możliwość skorzystania z tłumacza migowego online.

 

Do pobrania raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego:

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego