Do góry
Wersja dla słabowidzących:        A-  A  A+
Logowanie    |   
   |   
 • :
 • :
Nasz adres
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa
Telefon
tel. 22 541 80 00
fax 22 541 80 81

dbfomokotow@dbfomokotow.pl

 1. Zarządzenie Nr 182/2018 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 02 lutego 2018 r. w sprawie zasad współpracy szkół prowadzonych przez m. st. Warszawa z organizacjami pozarządowymi w zakresie udostępniania bazy szkolnej.
 2. Zarządzenie Nr 4055/2010 Prezydenta m. st. Warszawa z dnia 08 stycznia 2010 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania w planie wydatków finansowanych dochodami własnymi przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału.
 3. Zarządzenie Nr 3999/2009 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta stołecznego Warszawy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów zawartych na podstawie Uchwały Nr LXIII/1979/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 08 października 2009 roku.(tekst jednolity - Zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy Nr 4819/2010 z dnia dnia 14 czerwca 2010 r.)
 4. Zarządzenie Nr 1302/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 03 sierpnia 2017 r. w sprawie w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.(tekst jednolity - Zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy Nr 189/2019 z dnia dnia 11 lutego 2019 r.)
 5. Zarządzenie Nr 590/2019 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 03 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadaniowym.
 6. Zarządzenie Nr 455/2019 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy
 7. Zarządzenie Nr 4490/2010 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta stołecznego Warszawy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.(tekst jednolity - Zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy Nr 89/2010 z dnia dnia 27 grudnia 2010 r.)
 8. Zarządzenie Nr 1037/2011 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie Warszawskiego Programu "Lato/Zima w Mieście".
 9. Zarządzenie Nr 1613/2011 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 11 października 2011 w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w mieście stołecznym Warszawie. (tekst jednolity - Zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy Nr 258/2019 z dnia dnia 19 lutego 2019 r.)
 10. Zarządzenie Nr 1619/2011 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji rejestrowania kontroli zewnętrznych obiegu informacji i dokumentóww oraz postępowania z wynikami kontroli zewnętrznych Urzędu m. st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych.
 11. Zarządzenie Nr 351/2019 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 04 marca 2019 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków przeznaczonych w 2019 r. na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia trybu i terminów przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę.

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY
MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY

 


ul. Postępu 13
02-676 Warszawa

 

NIP: 521-12-05-687
REGON: 000253238

 

Sekretariat:

tel.: (22) 541-80-00
fax: (22) 541-80-01

 

mail: sekretariat@dbfomokotow.pl
mail: dbfomokotow@dbfomokotow.pl

 

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek
7:30 - 15:30