Do góry
Wersja dla słabowidzących:        A-  A  A+
Logowanie    |   
   |   
  • :
  • :
Nasz adres
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa
Telefon
tel. 22 541 80 00
fax 22 541 80 81

dbfomokotow@dbfomokotow.pl

  1. Uchwała nr LXXXVIII/2592/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków niektórych jednostek budżetowych m.st. Warszawy oraz dochodów gromadzonych na tych rachunkach ze zm. (tekst jednolity - Uchwała nr LXX/1942/2018 Rady m. st. Warszawy z dnia 05 lipca 2018 r.)
  2. Uchwała nr LXXXIX/2643/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 09 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej (tekst jednolity - Uchwała nr XLVIII/1168/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 maja 2017 r.)
  3. Uchwała nr LXXVII/2375/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych m.st. Warszawy ze zm.(tekst jednolity - Uchwała nr LXXXVI/2579/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 lipca 2010 r)
  4. Uchwała nr LII/1581/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 09 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę (tekst jednolity - Uchwała nr IX/167/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 07 marca 2019 r.)
  5. Uchwała nr VII/105/2019 Rady m. st. Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę.

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY
MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY

 


ul. Postępu 13
02-676 Warszawa

 

NIP: 521-12-05-687
REGON: 000253238

 

Sekretariat:

tel.: (22) 541-80-00
fax: (22) 541-80-01

 

mail: sekretariat@dbfomokotow.pl
mail: dbfomokotow@dbfomokotow.pl

 

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek
7:30 - 15:30