piątek, 22 sierpień 2014 roku
Login Hasło
Zasady gospodarowania nieruchomościami będącymi we władaniu przedszkoli, szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Uprzejmie informuję Panią Dyrektor/Pana Dyrektora , iż w dniu 31 lipca 2014 r. w skrytkach placówek oświatowych na terenie DBFO - Mokotów m.st. Warszawy umieszczone zostało pisma znak: DBFO.WF.404.17...
2014-07-31
Podwyższenie progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych do 30 000 EURO.
Szanowni Państwo,
Przypominamy, że od dnia 16 kwietnia 2014 r. obowiązuje podwyższony do 30 000 EURO netto próg stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Należy stosować ujednol...
2014-07-28
Uchwała nr LXXXIV/2166/2014 Rady m. st. Warszawy w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy.
Uprzejmie informuję Państwa Dyrektorów przedszkoli, że z dniem 01 września 2014 r. wejdzie w życie Uchwala nr LXXXIV/2166/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie op...
2014-07-16
Zarządzenie Nr 6244/2014 Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie określenia zaleceń w zakresie organizacji żywienia w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa.
Uprzejmie informuję Państwa Dyrektorów szkół i przedszkoli placówek oświatowych, że z dniem 27 czerwca 2014 r. weszło w życie Zarządzenie nr 6244/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 ...
2014-07-16
Witamy na nowej stronie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy
Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce odświeżoną wersję serwisu. Otrzymali Państwo nowe dane dostępowe, dzięki którym będzie można zalogować się na indywidualne konto jednostki. W tym momencie uruchomiliśmy dostęp jedynie dla dyrektorów jednostek oświatowych. Jednakże nie ma żadnych przeciwwskazań aby umożliwić dostęp również innym osobom, kluczowym dla działalności jednostki tj. (np. kierownikom gospodarczym). W przypadku wystąpienia takiej potrzeby prosimy złożyć stosowne pismo do sekretariatu DBFO - Mokotów m.st. Warszawy.
Biuro jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo - księgowej szkół i placówek funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Działa na podstawie Uchwały Nr LXII/1799/2005 z 24 listopada 2005r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych (Dz. Woj. Mazowieckiego z 2005 r. Nr 268, poz. 8761).

Statut DBFO - Mokotów m.st. Warszawy

[Rozmiar: 14395 bajtów]Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14 stycznia 2010 r. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy otrzymało znak jakości ISO 9001:2008 [PN-EN ISO 9001:2009] przyznany przez firmę Moody International, która sprawdziła zgodność działania systemu zarządzania jakością.
Copyright © 2012 DBFO Mokotów m.st. Warszawy