wtorek 31 maj 2016 r
Login Hasło

Projekt planu finansowgo na 2017 r.
Uprzejmie informuję Panią / Pana Dyrektora, iż od dnia 17 maja 2016 r. jest do odbioru pismo znak: DBFO.WPA.410.1.BB.2016 w sprawie projektu planu finansowego na 2017 r. od pracownika WPA zajmują...
2016-05-18
Zasady współpracy szkół prowadzonych przez m.st. Warszawa z organizacjami pozarządowymi w zakresie udostępniania bazy szkolnej
Uprzejmie informuję Panią Dyrektor / Pana Dyrektora, iż na stronie internetowej DBFO – Mokotów m.st. Warszawy www.dbfomokotow.pl w zakładce AKTY PRAWNE > Zarządzenia Prezydenta m.st. Warsza...
2016-03-29
Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce odświeżoną wersję serwisu. Otrzymali Państwo nowe dane dostępowe, dzięki którym będzie można zalogować się na indywidualne konto jednostki. W tym momencie uruchomiliśmy dostęp jedynie dla dyrektorów jednostek oświatowych. Jednakże nie ma żadnych przeciwwskazań aby umożliwić dostęp również innym osobom, kluczowym dla działalności jednostki tj. (np. kierownikom gospodarczym). W przypadku wystąpienia takiej potrzeby prosimy złożyć stosowne pismo do sekretariatu DBFO - Mokotów m.st. Warszawy.
Biuro jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo - księgowej szkół i placówek funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Działa na podstawie Uchwały Nr LXII/1799/2005 z 24 listopada 2005r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych (Dz. Woj. Mazowieckiego z 2005 r. Nr 268, poz. 8761).

Statut DBFO - Mokotów m.st. Warszawy

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14 stycznia 2010 r. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy otrzymało znak jakości ISO 9001:2008 [PN-EN ISO 9001:2009] przyznany przez firmę Intertek, która sprawdziła zgodność działania systemu zarządzania jakością.
Copyright © 2014 DBFO Mokotów m.st. Warszawy