czwartek 29 wrzesień 2016 r
Login Hasło

Informacja w zakresie ZFŚS dotycząca przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby emerytów i rencistów w 2016 r.
Uprzejmie informuję Panią / Pana Dyrektora, iż w dniu 08 września 2016 r. w skrytkach placówek ...
2016-09-08
Informacja dotyczy pomocy materialnej dla uczniów tj. dożywiania uczniów z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej , jak również losowej.
Uprzejmie informuję Panią / Pana Dyrektora, iż w dniu 08 września 2016 r. w skrytkach placówek ...
2016-09-08
Wpłaty jednorazowe / nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zasiłki na zagospodarowanie i inne świadczenia nieperiodyczne do wypłaty od 01 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
Uprzejmie informuję Panią / Pana Dyrektora, iż w dniu 08 września 2016 r. w skrytkach placówek ...
2016-09-08
Wzór umowy dzierżawy pomieszczeń kuchennych
Uprzejmie informuję, iż na stronie internetowej DBFO – Mokotów m. st. Warszawie w zakładce ...
2016-08-17
Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce odświeżoną wersję serwisu. Otrzymali Państwo nowe dane dostępowe, dzięki którym będzie można zalogować się na indywidualne konto jednostki. W tym momencie uruchomiliśmy dostęp jedynie dla dyrektorów jednostek oświatowych. Jednakże nie ma żadnych przeciwwskazań aby umożliwić dostęp również innym osobom, kluczowym dla działalności jednostki tj. (np. kierownikom gospodarczym). W przypadku wystąpienia takiej potrzeby prosimy złożyć stosowne pismo do sekretariatu DBFO - Mokotów m.st. Warszawy.
Biuro jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo - księgowej szkół i placówek funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Działa na podstawie Uchwały Nr XXIII/416/2003 Rady Miasta Stoecznego Warszawy z 18 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych (Dz. Urz. Woj. Maz z 2004 r. Nr 8, poz. 343 oraz z 2005 r. Nr 268, poz.8761, z 2008 r. Nr 62, poz. 2253, Nr 166, poz.5901, z 2009 r. Nr 104, poz.2972 i z 2013 r. poz. 4614).

Statut DBFO - Mokotów m.st. Warszawy

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14 stycznia 2010 r. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy otrzymało znak jakości ISO 9001:2008 [PN-EN ISO 9001:2009] przyznany przez firmę Intertek, która sprawdziła zgodność działania systemu zarządzania jakością.
Copyright © 2014 DBFO Mokotów m.st. Warszawy