czwartek 18 grudzień 2014 r
Login Hasło

Nieobecność radców prawnych
Informuję, iż w dniach 16-29 grudnia 2014 r. Pani Mecenas Magdalena Bartkowiak będzie nieobecna. Pan Mecenas Przemysław Szramowski pracuje zgodnie z wyznaczonymi dyżurami.
2014-12-18
Wytyczne do stosowania przy zawieraniu umów wydatkowych
W związku z wejściem w życie z dniem 19 października 2014 r. ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232), a także mając na uwad...
2014-12-04
Harmonogram realizacji zadań dotyczących bieżącej obsługi finansowej w grudniu 2014
W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku budżetowego 2014, przypominam o konieczności przyśpieszenia realizacji w miesiącu grudniu 2014 roku zadań związanych z wydatkowaniem i pozysk...
2014-11-20
Przeprowadzka DBFO- Mokotów m.st. Warszawy.
W związku ze zbliżającym się terminem przeprowadzki Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy, uprzejmie proszę o odebranie ze skrytek oraz zapoznanie się z treścią pi...
2014-11-20
Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce odświeżoną wersję serwisu. Otrzymali Państwo nowe dane dostępowe, dzięki którym będzie można zalogować się na indywidualne konto jednostki. W tym momencie uruchomiliśmy dostęp jedynie dla dyrektorów jednostek oświatowych. Jednakże nie ma żadnych przeciwwskazań aby umożliwić dostęp również innym osobom, kluczowym dla działalności jednostki tj. (np. kierownikom gospodarczym). W przypadku wystąpienia takiej potrzeby prosimy złożyć stosowne pismo do sekretariatu DBFO - Mokotów m.st. Warszawy.
Biuro jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo - księgowej szkół i placówek funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Działa na podstawie Uchwały Nr LXII/1799/2005 z 24 listopada 2005r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych (Dz. Woj. Mazowieckiego z 2005 r. Nr 268, poz. 8761).

Statut DBFO - Mokotów m.st. Warszawy

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14 stycznia 2010 r. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy otrzymało znak jakości ISO 9001:2008 [PN-EN ISO 9001:2009] przyznany przez firmę Moody International, która sprawdziła zgodność działania systemu zarządzania jakością.
Copyright © 2014 DBFO Mokotów m.st. Warszawy