czwartek, 18 wrzesień 2014 roku
Login Hasło
Wypłaty jednorazowe /nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zasiłki na zagospodarowanie i inne świadczenia nieperiodyczne/ do wypłaty od 28 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
Uprzejmie informuję Panią / Pana Dyrektora, iż w dniu 08 września 2014 r. w skrytkach placówek oświatowych na terenie DBFO – Mokotów m. st. Warszawy umieszczone zostało pismo, znak: DBFO.WPA.414...
2014-09-08
Informacja w zakresie ZFŚS dotycząca przeciętnej liczby zatrudninych pracowników oraz liczby emerytów i rencistów w 2014 r.
Uprzejmie informuję Panią / Pana Dyrektora, iż w dniu 08 września 2014 r. w skrytkach placówek oświatowych na terenie DBFO – Mokotów m. st. Warszawy umieszczone zostało pismo, znak: DBFO.WPA.440...
2014-09-08
Pomoc materialna dla uczniów- dożywianie uczniów
Uprzejmie informuję Panią / Pana Dyrektora, iż w dniu 08 września 2014 r. w skrytkach placówek oświatowych na terenie DBFO – Mokotów m. st. Warszawy umieszczone zostało pismo, znak: DBFO.WPA.414...
2014-09-08
„Stary” System Informacji Oświatowej – wrzesień 2014 r.
W związku z nadchodzącym okresem sprawozdawczym „starego” SIO proszę o zapoznanie się z pismem DBFO.WAO.0710.49.JJ.2014, dotyczacym terminów przekazywania danych do Dzielnicowego Biura Fin...
2014-08-29
Witamy na nowej stronie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy
Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce odświeżoną wersję serwisu. Otrzymali Państwo nowe dane dostępowe, dzięki którym będzie można zalogować się na indywidualne konto jednostki. W tym momencie uruchomiliśmy dostęp jedynie dla dyrektorów jednostek oświatowych. Jednakże nie ma żadnych przeciwwskazań aby umożliwić dostęp również innym osobom, kluczowym dla działalności jednostki tj. (np. kierownikom gospodarczym). W przypadku wystąpienia takiej potrzeby prosimy złożyć stosowne pismo do sekretariatu DBFO - Mokotów m.st. Warszawy.
Biuro jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo - księgowej szkół i placówek funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Działa na podstawie Uchwały Nr LXII/1799/2005 z 24 listopada 2005r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych (Dz. Woj. Mazowieckiego z 2005 r. Nr 268, poz. 8761).

Statut DBFO - Mokotów m.st. Warszawy

[Rozmiar: 14395 bajtów]Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14 stycznia 2010 r. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy otrzymało znak jakości ISO 9001:2008 [PN-EN ISO 9001:2009] przyznany przez firmę Moody International, która sprawdziła zgodność działania systemu zarządzania jakością.
Copyright © 2012 DBFO Mokotów m.st. Warszawy