Do góry
Wersja dla słabowidzących:        A-  A  A+
Logowanie    |   
   |   
  • :
  • :
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa
tel. 22 541 80 00
fax 22 541 80 81

dbfomokotow@dbfomokotow.pl

Aktualność 1

2016-11-04

Zmiana godzin pracy DBFO - Mokotów m. st. Warszawy

Informuję uprzejmie, że ze względu na utrudnienia komunikacyjne związane z remontem ulicy Marynarskiej i ulicy Postępu od dnia 14 listopada 2016 r. zmianie ulegają godziny pracy Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Mokotów m.st. Warszawy. Biuro będzie pracowało od 7.30 do 15.30 w dni powszednie, od poniedziałku do piątku włącznie.

Czytaj więcej >

Aneksy do umów w związku z reformą oświaty- WAŻNE!!!

Uprzejmie informuję Panią / Pana Dyrektora, iż od dnia 14 czerwca 2017 r. jest do odbioru pismo znak: DBFO.WAO.0710.27.AR.2017 w sprawie aneksów do umów. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017, poz. 60) oraz uchwały nr XLV/1081/2017 Rady Miasta st. Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m. st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego,
2017-06-14

Projekt planu finansowego na 2018 r.

Uprzejmie informuję Panią / Pana Dyrektora, iż od dnia 15 maja 2017 r. jest do odbioru pismo znak: DBFO.WPA.410.1.BB.2017 w sprawie...
2017-05-15

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach za 2016 rok

Uprzejmie przypominamy o obowiązku przekazywania przez zamawiającego rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zgodnie z art.98 ustawy Prawo zamówień publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2016 należy przekazać w terminie do dnia 1 marca 2017 r.
2017-01-09
Dyżury
Radców Prawnych


Mec. Magdalena Bartkowiak

Poniedziałek 11:30 – 15:30
Środa / Czwartek 7:30 – 15:30

 

Mec. Przemysław Szramowski

Poniedziałek / Wtorek 8:00 – 12:00
Środa / Piątek 7:30 – 11:30
Czwartek 7:30 – 11:00

O nas


Biuro jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i prawnej szkół i placówek funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Działa na podstawie Uchwały Nr XXIII/416/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 18 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych (Dz. Urz. Woj. Maz z 2004 r. Nr 8, poz. 343 oraz z 2005 r. Nr 268, poz.8761, z 2008 r. Nr 62, poz. 2253, Nr 166, poz. 5901, z 2009 r. Nr 104, poz.2972, z 2013 r. poz. 4614 i z 2016 poz. 10280) oraz uchwały nr XXXVII/944/2016 Rady m. st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 10281).

 

Statut DBFO - Mokotów m. st. Warszawy