czwartek 26 listopad 2015 r
Login Hasło

Dodatki motywacyjne dla pracowników pedagogicznych
Uprzejmie proszę Panią Dyrektor/ Pana Dyrektora o wypełnienie i przekazanie do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty- Mokotów m.st. Warszawy ( Wydział Płac i Ubezpieczeń Społecznych) w wersj...
2015-08-13
Zmiana dyżurów radców prawnych w DBFO - Mokotów m.st. Warszawy
Uprzejmie informuję, że z dniem 13 stycznia 2015 r. zmianie ulegają godziny dyżurów radców prawnych dla mokotowskich placówek oświatowych. Dyżury odbywać się będą zgodnie z harmonogramem...
2015-01-14
UWAGA!!! Nowe rozporządzenie dotyczące zamówień publicznych
Uprzejmie informuję Panią / Pana Dyrektora, iż w dniu 31 grudnia2013 r. w Dzienniku Ustaw zostały ogłoszone rozpoorządzenia Prezesa Rady Ministrów:
2014-01-07
Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce odświeżoną wersję serwisu. Otrzymali Państwo nowe dane dostępowe, dzięki którym będzie można zalogować się na indywidualne konto jednostki. W tym momencie uruchomiliśmy dostęp jedynie dla dyrektorów jednostek oświatowych. Jednakże nie ma żadnych przeciwwskazań aby umożliwić dostęp również innym osobom, kluczowym dla działalności jednostki tj. (np. kierownikom gospodarczym). W przypadku wystąpienia takiej potrzeby prosimy złożyć stosowne pismo do sekretariatu DBFO - Mokotów m.st. Warszawy.
Biuro jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo - księgowej szkół i placówek funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Działa na podstawie Uchwały Nr LXII/1799/2005 z 24 listopada 2005r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych (Dz. Woj. Mazowieckiego z 2005 r. Nr 268, poz. 8761).

Statut DBFO - Mokotów m.st. Warszawy

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14 stycznia 2010 r. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy otrzymało znak jakości ISO 9001:2008 [PN-EN ISO 9001:2009] przyznany przez firmę Intertek, która sprawdziła zgodność działania systemu zarządzania jakością.
Copyright © 2014 DBFO Mokotów m.st. Warszawy