piątek, 25 lipiec 2014 roku
Login Hasło
Uchwała nr LXXXIV/2166/2014 Rady m. st. Warszawy w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy.
Uprzejmie informuję Państwa Dyrektorów przedszkoli, że z dniem 01 września 2014 r. wejdzie w życie Uchwala nr LXXXIV/2166/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie op...
2014-07-16
Zarządzenie Nr 6244/2014 Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie określenia zaleceń w zakresie organizacji żywienia w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa.
Uprzejmie informuję Państwa Dyrektorów szkół i przedszkoli placówek oświatowych, że z dniem 27 czerwca 2014 r. weszło w życie Zarządzenie nr 6244/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 ...
2014-07-16
Wydatki strukturalne
Proszę Panią Dyrektor / Pana Dyrektora o zapoznanie się z załączonym pismem i przekazanie wypełnionej tabeli w określonym piśmie terminie do Wydziału Płac i Ubezpieczeń Społecznych

Załączniki:

...
2014-06-18
UWAGA!!! Nowe rozporządzenie dotyczące zamówień publicznych
Uprzejmie informuję Panią / Pana Dyrektora, iż w dniu 31 grudnia2013 r. w Dzienniku Ustaw zostały ogłoszone rozpoorządzenia Prezesa Rady Ministrów:
2014-01-07
Witamy na nowej stronie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy
Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce odświeżoną wersję serwisu. Otrzymali Państwo nowe dane dostępowe, dzięki którym będzie można zalogować się na indywidualne konto jednostki. W tym momencie uruchomiliśmy dostęp jedynie dla dyrektorów jednostek oświatowych. Jednakże nie ma żadnych przeciwwskazań aby umożliwić dostęp również innym osobom, kluczowym dla działalności jednostki tj. (np. kierownikom gospodarczym). W przypadku wystąpienia takiej potrzeby prosimy złożyć stosowne pismo do sekretariatu DBFO - Mokotów m.st. Warszawy.
Biuro jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo - księgowej szkół i placówek funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Działa na podstawie Uchwały Nr LXII/1799/2005 z 24 listopada 2005r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych (Dz. Woj. Mazowieckiego z 2005 r. Nr 268, poz. 8761).

Statut DBFO - Mokotów m.st. Warszawy

[Rozmiar: 14395 bajtów]Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14 stycznia 2010 r. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy otrzymało znak jakości ISO 9001:2008 [PN-EN ISO 9001:2009] przyznany przez firmę Moody International, która sprawdziła zgodność działania systemu zarządzania jakością.
Copyright © 2012 DBFO Mokotów m.st. Warszawy